Torbiel nerki /Cystis renis/

Torbiel nerki, zwana często cystą, jest  najczęściej łagodną zmianą nowotworową organu.To zbiornik z płynem w obrębie nerki, który na obrazie badania USG widoczny jest jako czarna dziura.

Może występować w każdej części nerki, ale  najczęściej zlokalizowana jest jej w dolnym biegunie.  Torbiele nerkowe można podzielić ,ze względu na miejsce jej powstania, na:

  • torbiele korowe - znajdujące się w korze nerki, 
  • torbiele rdzeniowe - rozwijające się w rdzeniu nerki
  • torbiele zatokowe - umiejscowione w części zatokowej nerki

lub na pojedyncze (proste) i mnogie.

Jednak najważniejszym podziałem z punktu widzenia diagnostyki USG rozróżnianie torbieli "groźnych”" oraz nie zagrażających rozwojem nowotworu. W diagnostyce obrazowej w tym celu używa się skali Bosniaka opartej na takich szczegółach, jak grubość ściany torbieli, zawartość torbieli, obecność zwapnień i innych.

Mechanizm powstawania torbieli nerek nie jest znany. Istnieją dwie, nie potwierdzone teorie tworzenia się cysty. Według jednej z nich czynniki mechaniczne mają kluczowe znaczenie w powstaniu torbieli i dlatego najczęściej rozpoznaje się je u starszych mężczyzn z łagodnym przerostem gruczołu krokowego (BPH). Czynniki toksyczne indukujące powstawanie torbieli są założeniem drugiej teorii.

Niektóre torbiele wykazują dodatkowe cechy, takie jak: występowanie komór wewnętrznych i przegród między nimi, obecność zwapnień w świetle, pogrubienie ścian, czy zwiększenie gęstości płynu wewnątrz torbieli. Cechy te moga byc oznaką występowania zmian  złośliwych, dlatego choć większość torbieli ma charakter łagodny, to jednak wykrycie wymienionych dodatkowych patologii zmusza do podjęcia dalszej diagnostyki.

Występowanie pojedynczej cysty lub wielotorbielowatowości nerek w większości przypadków nie jest związane z żadnymi obawami. Bardzo rzadko torbiel nerki może być przyczyną nadciśnienia tętniczego, Zdarza się tak w przypadku, gdy duża cysta znajduje się w okolicy wnęki nerki.

Najczęstszym objawem występowania cysty jest niewielki ból w okolicy lędźwiowej, dlatego torbiele nerek przeważnie wykrywane są przypadkowo w czasie badania USG jamy brzusznej. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych wszystkie torbiele inne niż proste (czyli niegroźne) powinny być zweryfikowane w badaniu tomografii komputerowej ze środkiem kontrastującym, aby wykluczyć rozwój raka z torbieli nerki.

Leczenie torbieli nerek jest  podejmowane  tylko w przypadkach dających objawy. Wskazaniem do leczenia jest występowanie bólu, nadciśnienia lub infekcji. Torbiele bezobjawowe powinny być leczone zachowawczo z okresową kontrolą ultrasonograficzną.