Rak prostaty /Carcinoma prostatae/

Rak prostaty jest trzecim co do częstości nowotworem (po raku płuc i żołądka) powodującym zgony u mężczyzn. Najczęściej jest to gruczolakorak. Częstość występowania raka stercza rośnie wraz z wiekiem. Według danych statystycznych współczynnik zachorowalności poniżej 50 roku życia wynosi 20%, a u pacjentów w wieku 80 lat zbliża się do 80%. Wykrycie raka prostaty we wczesnym stadium zaawansowania daje szansę na całkowite wyleczenie. Występowanie raka prostaty jest częstsze u pacjentów rasy czarnej.

 

Badania biopsyjne naszych pacjentów wykonujemy po przygotowaniu,w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, specjalnym automatem biopsyjnym, pod kontrolą  głowicy do badań transrektalnych prostaty firmy B-K, z kanałem biopsyjnym.

 

Pobierane są wycinki z obu płatów wraz z miejscami podejrzanymi szczególnie o nowotwór do badania histo-patologicznego. Takie postępowanie pozwala na wczesne wykrycie raka prostaty u świadomych pacjentów.