Zwężenie cewki moczowej /Strictura urethrae/

Zwężenie cewki moczowej (strictura urethrae) jest częstym schorzeniem dotyczącym dolnego odcinka układu moczowego mężczyzny. Mechaniczne uszkodzenie nabłonka cewki moczowej, który dodatkowo drażniony jest moczem powoduje zbliznowacenie w uszkodzonym odcinku, które prowadzi do okrężnego zwężenia cewki moczowej a czasem całkowite zamknięcie jej światła.

Obraz kliniczny nie jest charakterystyczny i może imitować problemy związane z przerostem gruczołu krokowego. Odcinek cewki moczowej powyżej zwężenia często ulega rozszerzeniu co sprzyja zaleganiu i zakażeniu moczu . Przewlekły stan zapalny sprzyja włóknieniu cewki moczowej i otaczającego ją ciała gąbczastego prącia. Wrodzone zwężenie cewki moczowej jest bardzo rzadkie i najczęściej towarzyszy innym wrodzonym patologiom takim jak spodziedztwo czy wierzchniactwo.

Wtórne zwężenie cewki moczowej (nabyte) najczęściej jest zwązane z urazem mechanicznym lub stanem zapalnym oraz po przebytych operacjach korekcyjnych cewki poczowej. Do objawów sugerujących zwężenie cewki moczowej należą : Objawy przeszkody podpęcherzowej:

  • Wąski strumień moczu
  • Osłabienie strumienia moczu
  • Przerywany strumień moczu
  • Trudności z rozpoczęciem oddawania moczu
    Objawy podrażnienia dróg moczowych :
  • Częste oddawanie moczu
  • Nokturia
  • Parcia naglące